Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której częścią są Pracownicze Plany Kapitałowe przyjęto 2017 roku. PPK to nowy, powszechny i dobrowolny system gromadzenia oszczędności długoterminowych w ramach III filaru systemu emerytalnego. Wpłat w ramach PPK będą dokonywać pracownicy, pracodawcy i państwo, a uczestnik będzie mógł wypłacić zgromadzone środki po ukończeniu 60.roku życia. Uczestnictwo w PPK jest obligatoryjne dla pracodawcy, ale dobrowolne dla pracownika. Jednak na początku wszyscy zostaną automatycznie zapisani do programu, z możliwością złożenia pisemnej deklaracji wystąpienia z PPK.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Program jednak będzie wdrażany stopniowo: już od lipca 2019 r. do programu muszą przystąpić najwięksi pracodawcy, czyli przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Do końca bieżącego roku przed tym samym wyzwaniem staną średniej wielkości gracze, a do 1 lipca 2020r. także małe firmy. Jak się z tym zmierzyć? Czy Twoja firma jest gotowa na PPK?

W praktyce wygląda to tak: obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK leży po stronie pracodawców. Należy wybrać instytucję finansową i zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPK. Aby przeprowadzić cały proces zgodnie z obowiązującymi przepisami i jak najbardziej uprościć zarządzanie PPK, przedsiębiorstwo potrzebuje systemu informatycznego, który to umożliwi. Powinien on zapewniać: ewidencję pracowników, obliczanie wysokości składek oraz ich comiesięczne odprowadzanie, ewidencję zmian w wysokości miesięcznych wpłat pracowników, wysyłanie aktualizacji deklaracji pracowniczych, oraz wysyłkę zestawień o wysokości należnych składek w oparciu o wyliczone wypłaty w modułach kadrowo-płacowych.

Aplikacja Comarch PPK

Taką kompleksową aplikacją do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych jest Comarch PPK, która jest zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP, ale współpracuje także z systemami innych producentów, dzięki czemu może działać samodzielnie. Aplikacja przesyła dane z systemu do wybranej instytucji finansowej.

Podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji do obsługi PPK są:

  • rejestr pracowników
  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowanych, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
  • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.

Podpisanie pierwszych umów o prowadzenie PPK dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników może nastąpić już po 1 lipca br, natomiast ostateczny termin na zawarcie umowy to 12 listopada 2019r.

Jak właściwie przygotować się na PPK? Chcesz wiedzieć więcej o znaczeniu funduszy inwestycyjnych? Zapewnij sobie sprawną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych z aplikacją Comarch PPK. Dowiedz się więcej 📞12 345 02 56 lub na stronie https://www.comarch.pl/ppk/aplikacja-ppk/