PPK co to takiego? 🔍

Dla tych, którzy wciąż nie wiedzą czym są Pracownicze Plany Kapitałowe wyjaśniamy, że to dobrowolny system prywatnego oszczędzania w ramach tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Cały schemat programu opiera się na gromadzeniu środków od:

♦ podmiotu zatrudniającego – 1,5% wpłata podstawowa oraz 2,5% wpłata dodatkowa,
♦ państwa – 250 PLN wpłaty powitalnej, 240 PLN dopłaty rocznej,
♦ pracownika – od 0,5% do 2% miesięcznego wynagrodzenia jako wpłata podstawowa oraz do 2% miesięcznego wynagrodzenia jako wpłata dodatkowa.

Pracownicy jakich branż najczęściej dołączają do PPK?

Raport Polskiego Funduszu Rozwoju wskazuje, że branże najliczniej decydujące się na udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych to:

♦ ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne
♦ działalność, która wspomaga usługi finansowe
♦ działalność usługowa w zakresie informacji
♦ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
♦ reklama, badania rynku i opinii publicznej
♦ telekomunikacja.

Większe zainteresowanie partycypacją w PPK widoczne jest w firmach, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez PFR Portal PPK oraz firmach, które mają kapitał zagraniczny.

Oprogramowanie do PPK – skąd pewność, że to potrzebne?

Brak zakupu oprogramowania do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych nie jest jednoznaczne z oszczędnością przedsiębiorstwa. Bez zastosowania automatyzacji jaką daje nam odpowiednie oprogramowanie, szeregiem dodatkowych obowiązków musimy obłożyć swoich pracowników. Możliwym jest wypełnienie wszystkich obowiązków nałożonych przez ustawodawcę poprzez ręczne wdrażanie, jednakże warto wiedzieć o jakich obowiązkach mowa.

W momencie realizacji zadań ustawowych jesteśmy odpowiedzialni za dokonywanie aktualizacji list pracowników, którzy partycypują w programie bądź decydują się na rezygnację. Ponadto, mamy obowiązek naliczać poszczególne wpłaty, dokonywać korekty list płac (wiąże się to z udziałem pracowników w systemie po upływie wskazanego terminu). Do nas należy także dostarczenie do instytucji finansowej pliku rozliczeniowego.

Nie można przy tym wszystkim pominąć istotnego aspektu zgodności z przepisami prawa. Rozsądne dopasowanie aplikacji do obsługi PPK to kontrola nad zmieniającymi się przepisami, które wciąż stanowią wyzwanie dla osób czuwających nad przebiegiem realizacji obowiązku PPK. Cykliczność wykonywanych czynności w perspektywie lat oraz pojawiające się wraz z tym ryzyko pomyłki to kolejny argument firm, które rezygnują z ręcznej obsługi zadań w obrębie PPK.

Jak działa aplikacja Comarch PPK?

  • rejestruje przystąpienia oraz wystąpienia pracowników z Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • nalicza oraz ewidencjonuje miesięczne składki na PPK
  • umożliwia dostęp do informacji o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
  • integruje się z Comarch ERP HR lub importem danych z pliku
  • rejestruje deklarowane procentowe składki członkowskie dla PPK
  • informuje o zadaniach do wykonania oraz upływających terminach
  • generuje pliki dotyczące składek na PPK dla instytucji finansowej
  • informuje o przelewach składek, jakie należy wykonać po etapie przesłania składek do instytucji finansowej.

Wygląd aplikacji do obsługi PPK