Automatyczne generowanie korekt do zwrotów

dla Comarch ERP XL

Aplikacja do automatycznego generowania korekt do zwrotów dla Comarch ERP XL to mechanizm, dzięki któremu w prosty i szybki sposób wystawisz korekty do faktur, na podstawie towarów przyjętych na magazyn.

Funkcjonalności aplikacji:

  • aplikacja podpowiada wszystkie faktury dla danego kontrahenta, na których znajdował się towar, którego dotyczy zwrot, na podstawie przyjętych towarów oraz wystawionego dokumentu RLS, dzięki czemu nie ma potrzeby przeszukiwania faktur ręcznie;
  • aplikacja podpowiada wszystkie niezbędne informacje o towarze pochodzącym ze zwrotu w obrębie konkretnej faktury, także jego ilości, cenę, partię towaru;
  • brak ograniczeń liczby wystawianych korekt, co oznacza, że z jednej zwróconej dostawy możemy wystawić kilka skorygowanych faktur;
  • skorygowanie faktury trwa mniej niż minutę!

Ważne! Aplikacja do zwrotów współpracuje z:

KRÓTKI CZAS WDROŻENIA APLIKACJI!

4 przykładowe zastosowania aplikacji:

szybkie odróżnienie partii comarch XL zwroty
KOREKTA FAKTURY Z NIŻSZĄ CENĄ
automatyzacja zwrotów dla comarch erp xl
niepoprawna liczba skorygowanych towarów dla comarch erp XL

JAK DZIAŁA APLIKACJA?

W systemie Comarch ERP XL w module reklamacja widoczny jest dokument RLS. W obrębie wskazanego dokumentu znajduje się towar, który został zwrócony przez Konsumenta. Przechodząc w zakładkę Y.AutomatyzacjaZwrotow uzyskujemy dostęp do aplikacji, która odpowiada za generowanie korekt. Widoczne są pozycje identyczne z tymi, które znajdują się w dokumencie RLS. Znajdziemy tutaj również informacje takie jak: EAN towaru, kod, nazwę, partię oraz ilość.

W zakładce faktur posługujemy się dwoma kolorami: czerwonym i zielonym. Aplikacja została tak skonfigurowana, że bazujemy na partiach: partia jest poprawna z zamówieniem — występuje kolor zielony. W przypadku braku zgodności partii z fakturą, występuje oznaczenie czerwone. Wskazane ustawienia są domyślne, ale jeśli istnieje potrzeba innych oznaczeń, jesteśmy w stanie je wprowadzić.

Po wyborze faktur, z których mają zostać pobrane określone ilości, za pomocą jednego kliknięcia generujemy korektę, co trwa około minuty.

Aplikacja przeznaczona jest dla Comarch ERP XL, współpracuje także z WMS AVOCADO Packing, AVOCADO D2D oraz może działać z każdą inną aplikacją zewnętrzną, która odpowiada za utworzenie dokumentu reklamacji.

FORMULARZ KONTAKTOWY