Automatyczne generowanie korekt 

w Comarch ERP XL

Aplikacja do zwrotów w Comarch ERP XL to mechanizm, dzięki któremu w prosty i szybki sposób można wystawiać korekty do faktur na podstawie przyjętych towarów na magazyn.

Jakie funkcjonalności ma aplikacja?

  • na podstawie przyjętych towarów, oraz wystawionego dokumentu RLS aplikacja podpowiada wszystkie faktury dla danego kontrahenta, na których znajdował się towar, którego dotyczy zwrot, dzięki czemu nie ma potrzeby przeszukiwania faktur ręcznie do momentu odnalezienia tej prawidłowej;
  • aplikacja podpowiada wszystkie niezbędne informacje nie tylko o towarze ze zwrotu, ale również w obrębie konkretnej faktury, ilości danego towaru, cenę, partię;
  • brak ograniczeń ilości wystawianych korekt, co oznacza, że z jednej zwróconej dostawy możemy wystawić kilka skorygowanych faktur;
  • skorygowanie faktury trwa mniej niż minutę!

Ważne! Aplikacja do zwrotów współpracuje z:

KRÓTKI CZAS WDROŻENIA

Przykładowe zastosowanie aplikacji

szybkie odróżnienie partii
korekta faktury z niższą ceną
korekta faktur wskazanych przez klienta

JAK DZIAŁA APLIKACJA?

W systemie Comarch ERP XL w module reklamacja widoczny jest dokument RLS. W obrębie wskazanego dokumentu znajduje się towar, który został zwrócony przez Konsumenta. Przechodząc w zakładkę Y.AutomatyzacjaZwrotow uzyskujemy dostęp do aplikacji, która odpowiada za generowanie korekt. Widoczne są pozycje identyczne z tymi, które znajdują się w dokumencie RLS. Znajdziemy tutaj również informacje takie jak: EAN towaru, kod, nazwę, partię oraz ilość.

W zakładce faktur posługujemy się dwoma kolorami: czerwonym i zielonym. Aplikacja została tak skonfigurowana, że bazujemy na partiach. Oznacza to, że jeżeli partia jest poprawna z zamówieniem — występuje kolor zielony. W przypadku braku zgodności partii z fakturą występuje oznaczenie czerwone. Wskazane ustawienia są domyślne, ale jeśli istnieje potrzeba innych oznaczeń, jesteśmy w stanie je wprowadzić.

Po wyborze faktur, z których mają zostać pobrane określone ilości, za pomocą jednego kliknięcia generujemy korektę, co trwa około minuty.

Aplikacja działa z AVOCADO Packing, AVOCADO D2D oraz może działać z każdą inną aplikacją zewnętrzną, która odpowiada za utworzenie dokumentu RLS.

FORMULARZ KONTAKTOWY 


    Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a. Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj: klauzula informacyjna