Mechanizm do historii umów

Firmy zatrudniające pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, a dokładniej umowy zlecenia, która jak wiemy nie jest uregulowana w Kodeksie pracy a w przepisach Kodeksu cywilnego, zmagają się z problemem ewidencjonowania umowy ramowej

Prowadzenie ewidencji odbywać się może w klasycznej, papierowej formie bądź elektronicznej. Umowa zawierana pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą na określony czas np. rok bądź dłużej wiąże się z ewentualnością wystąpienia różnorodnych zdarzeń (np. różna ilość przepracowanych godzin w danym miesiącu w nawiązaniu do wystąpienia absencji). 

Co w przypadku, gdy system nie pozwala na ewidencję zdarzeń?

Odpowiedzią jest nasze autorskie rozwiązanie: Mechanizm do historii umów.

grafika jak działa mechanizm do historii umów ramowych zlecenia dla comarch erp optima

W aplikacji Comarch ERP Optima widoczna jest tylko najnowsza umowa, natomiast w mechanizmie historii umów widoczne są wszystkie dane historyczne.  Istota danych historycznych skupia się w większości na konsekwencjach prawnych oraz istocie posiadania dokumentacji i ewentualnej ewolucji umowy (np. czasu wystąpienia zmian). To przede wszystkim dostęp do historii informacji z karty pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenia. 

Na liście pracowników znajdujących się w Comarch ERP Optima mamy dostęp do listy umów pracownika, a dokładniej do listy umów Zleceniobiorcy.  Nasza aplikacja umożliwia konfigurację tzw. funkcji dodatkowych.

Ważne! Nasza aplikacja przechowuje informacje o poprzednich wartościach pól dotyczących informacji z karty pracownika. Warunkiem jest uprzedni zapis.

Jakie zmiany zawiera historia umów? 

Czyli co widzimy na podglądzie historii wybranej Umowy?

  • data zawarcia umowy,
  • data rozwiązania umowy,
  • tytuł umowy,
  • wartość brutto wynagrodzenia,
  • zapisy aktualny od – do,
  • zakładka ubezpieczenia.

Zakładka ubezpieczenia to sekcja poświęcona informacjom o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Tutaj także znajdują się informacje o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym.

FORMULARZ KONTAKTOWY