Najnowsza wersja Comarch Optima 2019.5.1 jest już dostępna.

W nowej odsłonie systemu warto zwrócić uwagę na możliwość obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankami mBank i Millenium.

Pozostałe 90 ulepszeń dotyczy m.in. dostosowania do zmian w przepisach prawnych. Oto niektóre z nich:
✔️ Możliwość importu Faktur Zakupu oraz dokumentów korygujących zakup w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania)
✔️ Możliwość wysyłania plików JPK_VAT za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
✔️ Wprowadzono wydruki Eko dla podatników rozliczających się metodą kasową.
✔️ Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych – umożliwiono ewidencję deklaracji pracowników związanych z uczestnictwem w PPK oraz naliczanie składek w wypłacie. Dane te będą przenosić się automatycznie do aplikacji Comarch PPK, której aktualizacja pojawi się na początku lipca.
✔️ Możliwość naliczania deklaracji ZUS RIA.
✔️ Dodano wydruk zawierający informację o okresie przechowywania dokumentacji pracownika.
✔️ Możliwość naliczania zajęć wynagrodzeń dla zleceniobiorców z zastosowaniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
✔️ Dodano wydruk Świadectwa jakości paliw stałych (w związku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej).

Inne nowości Comarch ERP Optima 2019.5.1 zasługujące na uwagę:
✔️ Możliwość definiowania nieograniczonej ilości atrybutów na pozycji dokumentu.
✔️ Udostępniono funkcję prezentującą zysk z transakcji dla list dokumentów.
✔️ Dla dokumentów Rezerwacji Odbiorcy dodano wydruk Eko – dostępny z formularza oraz z listy RO.
✔️ Rozszerzono współpracę z kasami fiskalnymi o modele Elzab K10 online oraz Elzab Mini LT online.
✔️ Dodano możliwość powiązania kont księgowych z zestawieniami księgowymi bezpośrednio z poziomu formularza konta księgowego oraz raporty weryfikujące podpięte/niepodpięte konta do zestawień.
✔️ Umożliwiono zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28, zaliczki na PIT-36 oraz zaliczki na PIT-36L.
✔️ Sparametryzowano naliczanie wyrównania do najniższego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności typu ZUS.
✔️ Dodano nowe typy operacji seryjnych dla dodatków.
✔️ Umożliwiono konfigurację z poziomu Comarch ERP Optima harmonogramu automatycznego tworzenia kopii baz danych na Comarch IBARD – nowoczesnej platformie chmurowej do przechowywania danych.
✔️ Dodano funkcjonalność zapisywania na karcie kontrahenta historii weryfikacji statusu w bazie VIES.
✔️ Udostępniono nowe możliwości filtrowania w nagłówkach kolumn na listach w programie.
✔️ Dla usługi Comarch OCR poszerzono możliwość wczytywania faktur do rejestrów VAT o skany dokumentów umieszczone w Obiegu Dokumentów.

Wprowadzono także następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:
✔️ W module Analizy BI dodano nowe raporty, m. in. „1.14. Informacje o firmie” przydatny dla biur rachunkowych czy „4.3.18 Obroty i salda na kontach w zakresie dat”. Pojawiły się również nowe atrybuty, np. Produkt PKWiU, Dziennik Numer, Kontrahent Rodzaj, Dokument Godzina Wystawienia. Ponadto wprowadziliśmy szereg zmian w raportach księgowości mających na celu ich optymalizację i uporządkowanie zawartych w nich informacji.

Zachęcamy do aktualizacji programu. Skontaktuj się z nami: z nami 📞 12 345 02 55 📧 biuro@yosi.pl.