Comarch ERP Optima Płace i Kadry – 1 stanowisko

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Płace i Kadry to moduł, który obejmuje obsługę płacowo-kadrową firmy. Automatyzacja pracy odbywa się dzięki dokładnie zaprojektowanym funkcjonalnościom, minimalizującym niebezpieczeństwo wystąpienia błędu w trakcie wykonywania operacji. Integracja modułu z programem Płatnik pozwala na prowadzenie rozliczeń z ZUS. Program jest także zintegrowany z systemem e-Deklaracje.

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Cena netto: 1 625,00zł

  Opis

  Funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry:

  • ewidencja pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia w firmie i poza nią 
  • umożliwia rozliczenie wypłat z uwzględnieniem absencji, czasu pracy czy dodatków i akordów
  • pozwala na importowanie i eksportowanie danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych czy danych z zakresu planu pracy poprzez arkusz kalkulacyjny
  • umożliwia wyliczenie składek ZUS i deklaracji,
  • kontrola w zakresie niepowtarzalności numeru PESEL
  • importowanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej
  • możliwość definiowania systemu wynagrodzeń w wykorzystaniem dziesięciu różnorodnych typów algorytmów
  • pozwala na rozliczenie różnych rodzajów umów cywilnoprawnych (włączając umowy zagraniczne)
  • umożliwia rozliczenia absencji pracowników związanej z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu
  •  tworzenie wydruków pomocniczych wykorzystywanych do raportów GUS
  • parowanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co pozwala na automatyczne naliczanie na wybranych listach
  • umożliwia wyodrębnienia wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew
  • ewidencja nieobecności wraz z opcją wydrukowania podstawy do obliczenia urlopu, choroby czy ekwiwalentu za urlop

   

  WYMAGANIA:

  Comarch ERP Optima Płace i Kadry wymagają posiadania modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank

  << wróć do listy