Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Comarch ERP Optima

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Dostarcza informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Cena netto: 150,00zł
  VAT:23,00%

  Opis

  Funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank:

  • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
  • definiowanie dowolnych form płatności
  • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie
  • możliwość generowania dokumentów kompensat
  • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
  • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
  • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald
  • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz

  WYMAGANIA

  Wymaga posiadania co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank.

  << wróć do listy