Comarch ERP Optima Płace i Kadry BR – 1 stanowisko

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Płace i Kadry w wersji Biuro Rachunkowe umożliwia na prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej. Dzięki konfiguracji modułu z programem Płatnik, co pozwala na prowadzenie rozliczeń z ZUS. Moduł nie posiada ograniczenia co do ilości obsługiwanych firm.

Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

Cena netto: 1 640,00zł
VAT: 23,00%

Opis

Funkcjonalności Comarch ERP Optima Płace i Kadry BR:

 • ewidencja pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia w firmie i poza nią 
 • kontrola w zakresie niepowtarzalności numeru PESEL
 • umożliwia rozliczenie wypłat z uwzględnieniem absencji, czasu pracy czy dodatków i akordów
 • pozwala na importowanie i eksportowanie danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych czy danych z zakresu planu pracy poprzez arkusz kalkulacyjny
 • importowanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej
 • ewidencja nieobecności wraz z opcją wydrukowania podstawy do obliczenia urlopu, choroby czy ekwiwalentu za urlop
 • dostęp do korekcji list płac
 • kontrola limitu 14/30/60 dni w roku w zakresie dla zasiłku opiekuńczego 
 • automatyczne obliczenie podstawy składek emerytalno-rentowych pracowników, którzy znajdują się na urlopie wychowawczym 
 • użytkownik tworzy korekty zaksięgowanych list płac pracowników i właścicieli z opcją zapisu w programie wypłat, które zostały naliczone w pierwszej wersji 
 • pozwala na dokonanie rozliczeń umów cywilnoprawnych (włączając umowy z cudzoziemcami) wraz z ujęciem obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
 • umożliwia wyodrębnienia wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew
 • pozwala archiwizować formularze kadrowe i wypłaty za wskazany okres
 • księgowanie list płac, które znajdują się w bazie kadrowo-płacowej umożliwia na dalsze przesyłanie ich do innej bazy 

 

WYMAGANIA

Comarch ERP Optima Płace i Kadry BR wymagają posiadania modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank.

Wymagany jest wpis w PKD 6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE.

<< wróć do listy