Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence (do 2 użytkowników)

Comarch ERP_Optima

Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence jest narzędziem służącym do budowania raportów i analiz na bazie informacji zgromadzonych w Comarch ERP Optima. Dostarcza informacji niezbędnych do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki gotowym raportom (ponad 140 wzorów), pogrupowanym wg paneli tematycznych takich jak: Sprzedaż, Zakupy, Płatności, Księgowość, Rejestry VAT, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Magazyn, Serwis, CRM, można szybko uzyskać informacje o poniesionych kosztach czy wysokości sprzedaży. Raporty prezentowane są w postaci tabel i wykresów.

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Cena netto: 1 625,00zł

  Opis

  Funkcjonalności modułu:

  • Raporty Sprzedaży 
  • Raporty Zakupów
  • Raporty dotyczące płatności
  • Raporty Księgowości (ER) – księgowości w formie ewidencji ryczałtowej
  • Raporty Księgowości (KP) – księgowość w formie Księgi Podatkowej
  • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w formie Księgowości Kontowej
  • Raporty Rejestrów VAT
  • Raporty dotyczące Kadr i Płac
  • Raporty Płatności na Dzień
  • Raporty dotyczące Magazynu
  • Raporty dotyczące Środków Trwałych
  • Raporty dotyczące CRM
  • Raporty Handlowe
  • Raporty Rozrachunków Księgowych

  WYMAGANIA

  Wymaga posiadania Comarch ERP Optima.

  << wróć do listy