Pojawiła się najnowsza wersja Comarch XL 2019.3

W systemie wprowadzono kolejne nowości, takie jak: mechanizm weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta (Biała lista podatników VAT), Mechanizm Podzielonej Płatności, Kreator BOM oraz całkowitą nowość – Comarch Magazynier. 

Biała lista podatników VAT

Na szczególną uwagę zasługuje mechanizm, który automatycznie weryfikuje, czy rachunek bankowy kontrahenta w momencie realizacji przelewu, widnieje w bazie danych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Jeżeli przedsiębiorca dokona przelewu na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a także poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Mechanizm Podzielonej Płatności

Zmiany w przepisach, oprócz nowej matrycy stawek VAT czy likwidacji odwrotnego obciążenia, przewidują także od 1 listopada 2019r. obowiązek stosowania mechanizmu  podzielonej płatności (MPP, dawniej Split payment), w przypadku dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi (dotyczy około 150 grup towarowych określonych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT) przy spełnieniu określonych warunków. Comarch ERP XL w wersji 2019.3 jest przygotowany na wszystkie te nowelizacje.

Comarch Magazynier

Oprócz tego Comarch przygotował zupełnie nową aplikację Comarch Magazynier, która umożliwia obsługę prostych procesów wydań i przyjęć towarów z magazynu na podstawie zleceń stworzonych w systemie Comarch ERP XL (m.in. faktur, przyjęć/wydań zewnętrznych, zamówień, zleceń produkcyjnych). Dyspozycje mogą być natychmiast realizowane przez magazyniera na kolektorze danych. 

Pozostałe nowinki

Działy technologiczne/ konstrukcyjne w firmach produkcyjnych mogą natomiast korzystać z nowego narzędzia tj. kreatora BOM. W trzech krokach można szybko utworzyć strukturę materiałową, a tym samym technologię produkcyjną czy kompletacyjną.

Dostępny już w poprzednich wersjach systemu mechanizm rozpoznawania tekstu Comarch OCR, to szybsze wprowadzanie dokumentów do rejestrów VAT. System automatycznie rozpozna na podstawie skanów oraz plików (pdf, obrazy) dane dotyczące kontrahenta, numery, daty oraz kwoty. Funkcja przetwarzania OCR jest dostępna bezpośrednio na liście rejestru VAT, jak również w Comarch DMS.

Spośród pozostałych nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.3 warto wymienić:

  • Nową matrycę Stawek VAT
  • Możliwość dodania „zestawu” na dokument w postaci niepowiązanych ze sobą indeksów towarowych
  • Obsługę załączników na promocjach
  • Usprawnienia ergonomiczne i możliwość generowania nowych dokumentów na podstawie Umów
  • Parametryzację sposobu wyliczania realizacji planu sprzedaży w CRM
  • Zmiany w zakresie przeliczania dostępności produktów/ materiałów na Planie produkcji
  • Dostosowanie współpracy ECOD/EDI do wymagań Castoramy