Bezpieczeństwo pracy zdalnej 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zmusiło wiele firm do przejścia w tryb pracy zdalnej, stawiając tym samym w niecodziennej sytuacji zarówno pracodawców, jak i pracowników. Przedstawiamy przydatne informacje dotyczące pracy w modelu home office. 

Praktycznym aspektem w zakresie takiej formy wypełniania zawodowych obowiązków jest infrastruktura. Pełną funkcjonalność biura zdalnego tworzy m.in. możliwość łączenia się telefonem biurowym poprzez telefoniczną, komórkową lub VoIP firmową sieć oraz możliwość korzystania ze współdzielonego przez pracowników dysku. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z kalendarza, który będzie w przejrzysty sposób obrazował podział zadań oraz planowane nieobecności i spotkania współpracowników. Sprzętowe zabezpieczenie pracownika jest również istotne, szczególnie w zakresie mobilnych sprzętów elektronicznych. 

Firmy powinny pamiętać, że szczególnie istotne jest wdrożenie procedur komunikacji wewnątrz firmy. Mimo wyjątkowych warunków pracy nie można zrezygnować z koordynacji działań. Zapewniając ciągłość działania firmy nie sposób pominąć bezpieczeństwa nie tylko osób, ale również informacji. 

Bezpieczeństwo sieci w dobie pandemii

Wykonując obowiązki zawodowe w domu, pracownicy korzystają z podłączenia do sieci domowych. Najczęściej taka sieć nie jest w żaden sposób zweryfikowana w kontekście cyberbezpieczeństwa, dodatkowo istnieje ryzyko występowania urządzeń, które są podatne na zagrożenia jak np. inteligentne kamery. Konsekwencją może być ułatwione włamanie się do sieci w której pozostaje komputer służbowy. Dlatego też tak ważnym jest aby osoby pracujące zdalnie wykorzystywały tunel VPN, który blokuje możliwość podsłuchania czy zmodyfikowania danych które są przesyła z i do firmy, ponadto zapewnia dostęp pracownikom do lokalnych zasobów.

Realizacja rozwiązań VPN związana jest z wytycznymi o których warto pamiętać, należą do nich aktualizacje w zakresie części serwerowej jak i klienckiej, ponadto nie można pominąć wdrożenia wymaganej liczby licencji. Często przedsiębiorstwa niewystarczająco testują wydajność wprowadzonego rozwiązania co rodzi  poważne problemy w zakresie bezpieczeństwa i wycieku danych. Samo wprowadzenie VPN nie zawsze jest konieczne, czasami administratorzy sieci powinni rozpatrzyć czy wobec niektórych pracowników sprawdzi się bezpieczny dostęp do wybranych aplikacji, które są udostępniane na zewnątrz firmy. Kwestie które warto rozważyć obejmują m.in.: wdrożenia 2FA w zakresie dostępu do VPN czy czasowy dostęp, który może okazać się skutecznym rozwiązaniem przy braku wymagalności stałego dostępu do pracy zdalnej. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej

Powinny ściśle łączyć się z założeniem, że w pracy zdalnej wykorzystywany sprzęt to komputer do pracy, a nie komputer służący do załatwiania spraw prywatnych. W związku z tym warto zastosować:

  • blokadę komputera w związku z każdą przerwą,
  • dobór odpowiednio złożonych i różnorodnych haseł dostępowych,
  • wykorzystanie managera haseł,
  • konfiguracja automatycznego blokowania komputera w związku z czasem bezczynności.

 

Istotnym jest także aby administratorzy zadbali o aktualizacje oprogramowania systemowego i dodatkowego. Nie zaszkodzi także włączenie zapory sieciowej i zaktualizowanie oprogramowania antywirusowego. Ponadto ważnym jest aby wdrożyć uniemożliwienie instalacji programów, które nie są akceptowane przez firmę w obrębie firmowego komputera.

Home Office a pishing

Ostatnim, nie mniej ważnym zagadnieniem jest zagrożenie phisingiem. W związku z wykorzystaniem pracy zdalnej istnieje zwiększone ryzyko ataku, dodatkowo okoliczności związane z  epidemią koronawirusa stanowią okazję do wyłudzeń cyberprzestępców (tutaj szczególny nacisk na monitorowanie skrzynek mailowych przez pracowników). Stąd tak istotną podstawą są silne zabezpieczenia połączenia z siecią WiFi. Zdalni pracownicy powinni mieć wiedzę na temat zagrożeń i metod zabezpieczania w ramach realnych zagrożeń. Przejrzystość procedur jest kluczem do ochrony urządzeń, pracowników i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom.

Praca zdalna to polecane w związku z epidemią koronawirusa rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej polskich firm. Mimo pracy na odległość warto pamiętać, że umiejętne wykorzystanie narzędzi pomocnych w organizacji wewnątrz firmy i infrastruktury tworzącej nasze domowe biuro, pozwoli na utrzymanie produktywności.