Comarch ERP XL – Procesy i Obieg dokumentów

Comarch ERP XL Elektroniczny Obieg Dokumentów

W Comarch ERP XL za Procesy i Obieg Dokumentów dopowiada narzędzie DMS (Document Management System), które umożliwia firmom w prosty sposób modelować różne procesy w obrębie obiegu dokumentów. Rozbudowane możliwości wspierają wdrożenie oraz usprawnienie m.in. elektronicznego obiegu faktur kosztowych, umów, zgłoszeń czy wniosków pracowników. 

Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

Opis

Funkcjonalności Comarch ERP XL Procesy i Obieg Dokumentów: 

 • obsługa korespondencji firmy (z poziomu systemu i aplikacji uruchamianej poprzez WWW)
 • utrata danych jest chroniona, ponieważ dokumenty są przechowywane w wersji elektronicznej
 • opcja wskazania pracownika, który odpowiedzialny jest za wybrany etap
 • możliwość kontroli czasu realizacji zadań(wykorzystuje się analizę czasu pracy nad wybranym dokumentem)
 • skany dokumentów można dodać sprawnie, ponieważ wykorzystywany jest automatyczny import do systemu
 • aktualizacja informacji o statusie zarejestrowanego dokumentu
 • przypomnienia dotyczące dokumentów oczekujących na podjęcie decyzji
 • modelowanie procesu odbywa się poprzez budowę diagramu składającego się z bloków połączonych strzałkami, które określają kierunek przepływu pracy – work flow i informacji,
 • możliwość obsługi zgłoszeń, które wynikają z procedur systemu zarządzania jakością (ISO)
 • opcja pracy w trybie wielofirmowym
 • współpraca z programami OCR
 • istnieje możliwość pracy na czterech platformach (aplikacja stacjonarna, aplikacja webowa w dwóch wariantach, aplikacje mobilne dostępne na platformach IOS i Android)
 • wykorzystanie modułu raportowania do przedstawienia danych w formie wykresów i tabel
<< wróć do listy