Comarch ERP XL – Analizy i Raporty

Comarch ERP XL - Analizy i raporty

Comarch ERP XL Analizy i Raporty jest niezbędnym narzędziem wykorzystywanym do analizy bieżącej sytuacji w firmie. Idealnym rozwiązaniem w związku z ogromną ilością danych generowanych każdego dnia w firmie jest Business Intelligence.

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Opis

  Funkcjonalności Comarch ERP XL Analizy i Raporty:

  • możliwość prezentowania raportów (z zakresu wszystkich procesów zachodzących w firmie)  w wielu układach i przekrojach
  • opcja samodzielnego tworzenia raportów jak również wykorzystania kilkudziesięciu standardowych analiz
  • wygoda dostępu do analiz – za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej lub urządzeń mobilnych
  • zautomatyzowane powiadomienia i alerty e-mail o nieplanowanych odchyleniach

  Rozwiązanie klasy Business Intelligence dla użytkowników Comarch ERP XL oferuje możliwość automatycznej  integracji z oprogramowaniem źródłowym. Pozwala to na wykorzystywanie narzędzia dostępnego przez pulpit – Księgi Raportów. Dodatkową opcją, jaką mogą wykorzystywać użytkownicy jest możliwość tworzenia własnych analiz ad-hoc zgodnie z  zapotrzebowaniem. W związku z poszerzeniem możliwości analitycznych firmy można zakupić dostęp do Comarch BI Point. Nowoczesne narzędzie umożliwia menadżerom oraz osobom decyzyjnym bieżące monitorowanie funkcjonowania biznesu z wykorzystaniem kokpitów menadżerskich.

  Rozwiązaniem dającym jeszcze więcej możliwości analitycznych jest Comarch ERP XL BI Point Start, który umożliwia w każdym miejscu na świecie i o każdej porze dostęp do aktualnych analiz firmy. W ramach platformy wykorzystywane są nowoczesne dashboardy, użytkownik może generować własne raporty ad-hoc. Występuje także wzajemna wymiana informacji między pracownikami czy tworzenie zestawień w oparciu o zewnętrzne źródła danych (z wykorzystaniem wieloźródłowości). Użytkownicy na starcie wyposażeni się w zestaw 7 dashboardów oraz 46 raportów, które opierają się o dane z obszaru sprzedaży, zamówień, magazynów, płatności i HR.

  Aktualne rozwiązanie zastąpiło produkt XL BI Start, który opierał się na Księdze Raportów. Dla aktualnych użytkowników XL BI Start przejście na nowy produkt jest bezpłatne. Raporty zbierane w Księdze Raportów można przenieść poprzez wykorzystanie udostępnionemu migratorowi raportów.

  << wróć do listy