Comarch ERP XL – Finanse i Księgowość

Comarch ERP XL Finanse i Księgowość

Comarch ERP XL moduł Finanse i Księgowość to narzędzie pozwalające na kompleksową analizę sytuacji firmy w oparciu o dane finansowo-księgowe. Pełna zgodność z aktualną Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) umożliwia na dopasowanie do aktualizowanych regulacji prawnych. 

Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

Opis

Funkcjonalności COMARCH ERP XL Finanse i Księgowość:

 • obsługa wielu kas i rejestrów bankowych w walucie polskiej jak i zagranicznej
 • automatyzacja księgowań
 • opcja wykorzystania dowolnej ilości form płatności wraz z możliwością przypisania dla każdej z nich wskazanego rejestru kasowo-bankowego
 • współpraca z bankowością elektroniczną
 • opcja częściowego rozliczenia zobowiązań czy należności
 • możliwość obsługi leasingu i różnego typu lokat (nocnych, terminowych, nieodnawialnych, odnawialnych, walutowych)
 • automatyzacja w zakresie pobierania kursów walut
 • automatyzacja naliczania różnic kursowych
 • elastyczność w zakresie generowania sprawozdań finansowych
 • mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej
 • wykorzystanie wielopoziomowego planu kont o strukturze drzewa
 • opcja szybkiego wyszukiwania kont z wykorzystaniem różnych kryteriów
 • opcja ewidencji kosztów zarówno w oparciu o wyłącznie o konta zespołu 4 lub 5
 • dostęp do dokumentacji źródłowej z poziomu zapisów księgowych
 • poprawność księgowań poprzez wykorzystanie kontroli poprawności dekretacji
 • możliwość kontroli wybranej, dowolnej  liczby kręgów kosztów
 • elastyczność w zakresie określania i odliczania stawek VAT
<< wróć do listy