Comarch ERP Optima Środki Trwałe BR – 1 stanowisko

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Środki Trwałe w wersji przeznaczonej dla Biur Rachunkowych, umożliwiają prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. To moduł, który pozwala na tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, tworzenie historii środka trwałego i arkuszy inwentaryzacyjnych oraz wyposażenia. Warto wskazać, iż moduł nie posiada limitu ilości obsługiwanych firm i jest zawsze aktualny względem obowiązujących przepisów prawnych. 

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Cena netto: 750,00zł
  VAT:23,00%

  Opis

  Funkcjonalności Comarch ERP Optima Środki Trwałe Biuro Rachunkowe:

  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych w sposób automatyczny
  • wykorzystanie różnorakich metod amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywana i naturalna)
  • możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia
  • opcja zawieszenia amortyzacji środka trwałego
  • uwzględnienie amortyzacji w kontekście bilansowym i podatkowym dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • opcja wprowadzenia do systemu wielu informacji dotyczących danego środka trwałego i przypisania go do wybranej osoby
  • zawieszenie amortyzacji środka trwałego
  • możliwość ujęcia wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz występowania ulg inwestycyjnych
  • opcja przygotowania planu amortyzacji dla środka trwałego wobec standardowych i nietypowych okresów obrachunkowych

   

  WYMAGANIA

  Wymagane jest posiadanie wpisu w PKD 6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE.

  << wróć do listy