Comarch ERP Optima Środki Trwałe – 1 stanowisko

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Środki Trwałe to narzędzie, które zapewnia kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, jak również wyposażeniem dodatkowym. Moduł umożliwia analizę środków trwałych w ujęciu historycznym i automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne.

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Cena netto: 595,00zł
  VAT:23,00%

  Opis

  Funkcjonalności Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe:

  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych w sposób automatyczny
  • wykorzystanie różnorakich metod amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywana i naturalna)
  • opcja wprowadzenia do systemu wielu informacji dotyczących danego środka trwałego i przypisania go do wybranej osoby
  • możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia
  • wykorzystanie środków trwałych znajduje się pod pełną kontrolą
  • opcja stworzenia planu amortyzacji środka trwałego dla klasycznych i niestandardowych okresów rozrachunkowych
  • opcja zawieszenia amortyzacji środka trwałego
  • uwzględnienie amortyzacji w kontekście bilansowym i podatkowym dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

   

  WYMAGANIA: 

  Comarch ERP Optima Środki Trwałe wymaga modułu Comarch ERP Optima Kasa Bank.

  << wróć do listy