Comarch ERP Optima e-Sprawozdania (wersja stacjonarna)

Comarch e-Sprawozdania dla Optima Altum XL

Comarch e-Sprawozdania z możliwością integracji z Comarch ERP Optima to narzędzie umożliwiające przygotowanie i zarządzanie elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML. Wersja z integracją z Comarch ERP Optima daje możliwość szybkiego importu zestawień księgowych z systemu, wprost do aplikacji Comarch e-Sprawozdania (dane jednak można wprowadzić /poprawić również ręcznie).

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a.

  Cena netto: 750,00zł
  VAT:23,00%

  Opis

  Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

  • zgodność ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
  • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a wtedy dane wprowadzasz do niej poprzez stworzony we własnym zakresie integrator lub ręcznie
  • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach
  • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC
  • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi w aplikacji (wraz z możliwością podpisu sprawozdania w aplikacji)
  • Określenie statusu tworzonego sprawozdania finansowego
  • Dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.)
  Comarch e-Sprawozdania dla Optima, XL - interfejs aplikacji

  WYMAGANIA

  Comarch e-Sprawozdania wymaga posiadania systemu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa w aktualnej wersji.

  << wróć do listy