AVOCADO Jinni

Integrator systemów

Aplikacja AVOCADO Jinni to narzędzie umożliwiające wykonanie powtarzających się okresowo w firmie działań. Dzięki niemu masz możliwość automatyzacji dowolnych procesów w firmie.

Program pozwala na realizację operacji według zaplanowanych harmonogramów oraz zapewnia prawidłowe i błyskawiczne ich wykonanie. Umożliwia automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacjami.

Przykładem działania AVOCADO Jinni jest automatyzacja maili wychodzących dla aplikacji AVOCADO Shipping -> moduł Shipping.eDokumenty.

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Sprawna organizacja pracy w firmie
 • Optymalizacja kosztów pracy
 • Możliwość niezakłóconego działania firmy w przypadkach gdy brakuje pracowników
 • Bezpieczeństwo Danych dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy poprzez stałe utrzymanie wysokich standardów
 • Jedna aplikacja daje możliwość wielu integracji

FUNKCJONALNOŚCI

 • Ustalanie harmonogramu okresowych działań
 • Tworzenie Kopii bezpieczeństwa firmowej bazy danych
 • Okresowe rozliczenia produkcji
 • Wielozadaniowość – równoległe zarządzanie zadaniami zgodnie z ich harmonogramem
 • PLUGINS – modularna architektura umożliwia implementację dowolnej logiki w formie plug–in
 • WEB SERVICE– komunikacja z wykorzystaniem interfejs Web – Api zgodnego z REST/JSON lub SOAP/HTML
 • skalowalne rozwiązanie – od średnich instalacji, aż po duże systemy z serwerami w różnych lokalizacjach
 • bezpieczeństwo danych oraz ochrona dostępu