JPK i Split Payment w systemach Comarch ERP

JPK i Split Payment w systemach Comarch ERP

 

Od 1 lipca firmy będą miały obowiązek przesyłać skarbówce dane z JPK i Split Payment, jeśli tylko pojawi się takie żądanie. Systemy Comarch ERP są przygotowane na nowe przepisy.

JPK na żądanie

Od początku roku 2018 roku wszystkie firmy mają obowiązek comiesięcznego generowania i przesyłania JPK_VAT.

Od 1 lipca małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa muszą być gotowe na ewentualne przedstawienie fiskusowi pozostałych dokumentów: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR, JPK_PKPiR, JPK_EWP. Systemy Comarch ERP są dostosowane do nowych wymogów i umożliwiają utworzenie i wysyłkę każdej spośród sześciu struktur JPK na żądanie.

Split payment

Od 1 lipca br. dostępny będzie w Polsce mechanizm płatności podzielonej - Split Payment. Polega on na tym, że nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wyszczególnioną kwotą VAT, mogą dokonać płatności za fakturę na dwa oddzielne rachunki: wartość netto trafia na rachunek dostawcy, a kwota VAT na oddzielny rachunek dedykowany VAT. Jest to rozwiązanie dla transakcji z sektora B2B.

Stanowi to niejako utrudnienie dla przedsiębiorców, zatem systemy Comarch ERP zostały wyposażone w integrację systemu księgowego z bankiem i ułatwiają korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 12 345 02 55.

 

 

Dla przypomnienia:

Od stycznia 2018 r. obowiązkiem generowania oraz dostarczenia plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) objęte zostały także Mikroprzedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wprowadzenie powyższego obowiązku oznacza, że każdy mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do przesyłania poniższych danych w formie plików JPK:

  1. ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.;
  2. dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

Nowe zasady kontroli podatkowej dotyczące sporządzania oraz przekazywania JPK weszły w życie 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z nimi każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w wersji elektronicznej. Ustawodawca narzucił ściśle określone schematy generowania oraz przesyłania informacji w plikach JPK w ustandaryzowanym układzie i formacie (schemat XML).

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur generowanych za pomocą systemu informatycznego:

  1. JPK_VAT - ewidencja sprzedaży i zakupu VAT;
  2. JPK_FA - ewidencja faktur sprzedaży - rozszerzenie JPK_VAT. Plik składany na żądanie;
  3. JPK_MAG - ewidencja magazynowa;
  4. JPK_KR - zapisy na księgach rachunkowych;
  5. JPK_WB - transakcje na rachunku bankowym;
  6. JPK_PKPiR - dotyczy mniejszych podatników korzystających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  7. JPK_EWP - ewidencja przychodów podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu.